Speidermøte 9.mai

Oppmøte i Kirken kl 18 og husk klær etter vær!