Speidermøte 5.september+foreldremøte

På torsdag er det speider igjen, kl 18 i Eidsvåg kirkehage! Ha på klær etter vær og ta med kniv hvis man har. Håper vi sees!
Det blir også et kort foreldremøte kl 18-18:40, der vi går igjennom planen for speideråret 2019/2020. gjerne spre ordet om foreldremøte
Ellers er det lurt å holde av helgen 13-15.september for da er det tur til Eidsvåghytten!! Anbefales å være med på tur for alle nye speidere fordi her knyttes det sterke bånd mellom speiderene! Vandrere (5.klasse og oppover) Fredag til søndag. Oppdagere og stifinnere (1-4.klasse) fra lørdag til søndag!
MER info kommer i morgen